יושב ראש – בנימין אשר

אחראי על מידע – צבי שילוני דוקטור

אחראי על ארכיון – מרדכי רוזנס

אחראית מתנדבים – לידיה גוהר

עו"ד נמרוד