רקע

המעברות פורקו בתחילת שנות ה-60, לאחר שסיימו בהצלחה את תפקידן ההיסטורי. תקופה זו הייתה מטלטלת וקשה – לעולים לוותיקים – והטביעה את חותמה על המדינה לשנים רבות, עד ימינו אלה.

כל שנעשה היה בתחושה של הגשמת הציונות, בבחינת "ושבו בנים לגבולם". החיים והתנאים גרמו לכך, שהמעברות היו לטירונות של הגשמת הציונות לאחר הקמת המדינה.

סיפורן של המעברות ואנשיהן נבלע ונעלם מן הסיפור המופלא של בניית מדינת ישראל והפיכתה לדוגמא ומופת של מדינה משגשגת, הן בעיני תושביה והן בעיני העולם. 

המעברות, שהוקמו בישראל בשנות ה-50 לצורך קליטת גלי העולים שהגיעו לאחר הקמת המדינה, היו לאחד מאבני היסוד של מדינת ישראל המתחדשת.

חזון העמותה

  • להנציח את הסיפור המופלא של המעברות ואנשיהן – העולים וקולטיהם.
  • לספר את חיי העולים במעברות, שהיוו את כור ההיתוך ליהודים עקורים ממדינות רבות שהחליטו לסיים את הגלות ולבנות את חייהם במדינה היהודית שזה אך קמה.
  • להאיר את הנחישות, התושיה וההקרבה שנדרשו כדי לצלוח תקופה קשה זו.
  • לתת ביטוי להצלחתם של העולים והדורות שהקימו בארץ להשתלב ולהתערות בחברה המתחדשת, להפרות את תרבותה ולהיות חלק אינטגרלי במארג חייה ועשייתה בכל תחומי החיים.
  • לתעד את קשרי המשפחה המעורבים והמסועפים שצמחו ופרחו בין העולים והקולטים, ובין העולים לבין עצמם מהגלויות השונות.
  • בניהם ובנותיהם של העולים והקולטים יפעלו יחד להנצחת סיפורי הגבורה וההקרבה של הדור הראשון שהגיע למדינה, למען הדורות הבאים ולמען אלה שסיפורם האישי והמשפחתי טרם סופר.

דרכי פעולה

הקמת העמותה

מימוש החזון יהיה באמצעות עמותה שתוקם לשם כך. העמותה תורכב בעיקרה ממתנדבים ותגייס את המשאבים והתמיכה הנדרשים – הן הציבורית והן הפרטית. העמותה תפעל ותתנהל מתוך תחושת שליחות וחברות ובהתאם לחוק.

עדות ותיעוד

ייערך פרויקט ארצי של איסוף עדויות ותיעוד החוויות והזכרונות של יוצאי המעברות וצאצאיהם. יוקם ארכיון דיגיטלי שירכז את החומר הנאסף, כך שיהיה נגיש לציבור הרחב.​

תרבות

איסוף וארגון ספרות, מחזות, סרטים ושירים – מן המעברות ועליהן.​

הקמת פארק ארצי

בפארק יוצגו דגמי המעברות השונות בקנה מידה אמיתי ועל כל מרכיביהן: מתקני מגורים (אוהלים, צריפים, פחונים, אזבסטונים וכו'), מבני הציבור, מבני התרבות והחינוך ועוד. בפארק יתקיימו פעילויות אינטראקטיביות עם המבקרים, תוך שילוב טכנולוגיות מתקדמות.​

קרן למחקר

גיוס משאבים להקמת קרן אשר תחלק מלגות לחוקרי התקופה מכיוונים שונים: סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, בריאות, וכד'.​

הקמת אתר חוויתי

באתר ירוכזו הכלים והמכשירים שהיו חלק ממארג החיים במעברה: עגלת הנפט, עגלת הקרח, אוטובוס, ארגז הקרח ועוד. ייתכן שהאתר יהיה חלק מן הפארק.​