הקמת העמותה

מימוש החזון יהיה באמצעות עמותה, שתוקם לשם כך. העמותה תורכב בעיקרה ממתנדבים, ותגייס את המשאבים והתמיכה הנדרשים – הן הציבורית והן הפרטית. העמותה תפעל תתנהל מתוך תחושת שליחות וחברות – ובהתאם בהתאם לחוק.

עדות ותיעוד

פרויקט ארצי של איסוף עדויות ותיעוד של אנשי התקופה וצאצאיהם, והקמת מאגר של הנאסף.

תרבות

איסוף וארגון ספרות, מחזות, סרטים, שירים – מן המעברה, ועליה.

פארק ארצי

הקמת פארק ארצי של דגמי המעברות השונות בגודל אמיתי על כל מרכיביהן: מגורים (אוהלים, צריפים, פחונים, אזבסטונים וכו'), מבני הציבור ומבני התרבות והחינוך. בפארק יהיו פעילויות אינטראקטיביות עם המבקרים, תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמות ומסורתיות כאחד.

קרן למחקר

איסוף כספים להקמת קרן אשר תחלק מילגות לחוקרי התקופה מכיוונים שונים: סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, בריאות, וכו'.

הקמת אתר

 שבו ירוכזו הכלים והמכשירים שהיו חלק ממארג החיים עגלת הנפט, עגלת הקרח, אוטובוס , ארגז הקרח וכו'. איסופם ממקומות שונים בארץ והבאתם למצב פעילות. אפשר שהאתר יהיה חלק מן הפארק הארצי, ואפשר שיהיה נבדל ממנו.