קישורים לאתרי מידע

פרויקט הקשר הרב דורי

המשרד לשוויון חברתי
הקשר הרב דורי
מוזיאון העם היהודי בבית התפוצות

בית התפוצות, המשרד לשוויון חברתי ומשרד החינוך מפעילים את תוכנית "הקשר הרב דורי", אשר נועדה לייצר דיאלוג בין דורי וחוויה ערכית משותפת לדור הצעיר ולדור המבוגר. התכנית שמה דגש על חיזוק תחושת השייכות וחשיפה לסיפורו של העם היהודי ולמורשת המשפחתית והקהילתית. נושא המעברות הוא אחד מהנושאים עליהם מספרים במסגרת הפרויקט ועד כה נכתבו כבר מאות סיפורים בקשר למעברות. הקישור שלהלן מוביל לסיפורים אלה.

תודתנו נתונה לכל הגורמים המפעילים את תוכנית הקשר הרב דורי, התורמת לשימור זכר המעברות.