כסלון

שם עברי: 

שם ערבי:

קרדיט:

כסלון

כסלא

כְּסָלוֹן  הוא  מושב  ליד ה עיר  בית שמש  השייך ל מועצה אזורית מטה יהודה   ומבחינה ארגונית לתנועת  איחוד חקלאי .

ערבי הכפר  כסלא , ששכן כחצי קילומטר מצפון ליישוב נוכחי, ננטש ביולי 1948. הוקם בתקופת המושב  מבצע על כנפי נשרים  ( 19491950 ), כ מעברה  לעולים מתל תימן [2] . מלון  1952  הברה מעברה  למושב בעבודת יד עולי תימן שעזבו את עגור . לאחר זמן עולי תימן למושב  נחלה [3]  ולמושב הגיעו 37 משפחות העולים מ רומניה [4] .

בסוף מרץ 1954 נרצח שומר המושב, משה ליאון, בהתקלות עם מסתננים שגנבו בעלי חיים[5]. הרצח הוזכר כאחת הסיבות לפעולת תגמול שבוצע ב-28 במרץ1954 על ידי כוח חטיבת הצנחנים בנחאלין[6].

לאחר זמן קצר נטשו תושבי המקום את היישוב והוא אוכלס מחדש בשנת 1955על ידי עולים מתוניסיה ומרוקו. בדצמבר 1956 נחנך בית הכנסת במושב[.  נכון ל-2017 מתגוררות במושב כ-70 משפחות.

מפאת הסביבה הררית, היו יחידות משק במקום קטן ביחס של 4 דונם בלבד [10]  ונטען שלא הספיק כדי לאפשר פרנסה בכבוד [11] . עיקר פרנסת התושבים הייתה על ענף הלול, ולמושב ניתנו מכסות גדולות כדי לאפשר פרנסה לתושבים. ועדה של משרד החקלאות קבעה בתחילת 1961 כי אין כל טעם בהמשך קיומו של המושב כמושב חקלאי [12] . Project 1961 hasns לי נערך ענף  פיטום אווזים [13] . האפשרות של במקביל נדונה הפיכת היישוב ל כפר עבודה  תוך צמצום מספר היחידות המשקיות במקום [14] .

מבקרים במעברת כסלון, 1950

עדויות

[maabara_testimony]

מאמרים

[maabara_posts]