הרמה

שם עברי: 

שם ערבי:

קרדיט:

הוקמה מזרחית לשכונת "אושיות" ברחובות בשטח מחנה צבאי בו ישבה מפקדת חטיבת "גבעתי" במלחמת העצמאות. היא היתה חלק מרחובות.

עדויות

[maabara_testimony]

מאמרים

[maabara_posts]