חלץ- חוליקאת

שם עברי: 

שם ערבי:

קרדיט:

חלץ

חוליקאת

היישוב הוקם בשנת  1950  כ מעברה  על ידי עולים מתל תימן / בסמוך לכפר  חוליקאת ו משלטי חוליקאת .בנובמבר 1950 ישבו במעברה 92 משפחות.

עדויות

[maabara_testimony]

מאמרים

[maabara_posts]