יד – המעביר / נווה – שרת

שם עברי: 

שם ערבי:

קרדיט:

מעברה זו הוקמה בשנת 1950 על ידי הסוכנות היהודית כמעברת צריפים עירונית על בסיס רעיון ההקמה של מחנות מעבר זמניים שנשענו על היישובים הוותיקים. מיקום המעברה בצדו המזרחי של עבר הירקון על קרקע ממשלתית אִפשר להקימה במהירות, בלא תיאום עם רשות מקומית כלשהי, אך במחשבה שהיא תתבסס על תל אביב ורמת גן כמקור פרנסה ואספקת שירותים בסיסיים. מעברה זו לא היתה היחידה באזור זה, שכן עוד שתי מעברות קטנות יותר הוקמו כקילומטר צפונה, לצד הכפר הירוק. במעברת יד־המעביר נסללו דרכי עפר והוקמו צריפים שעל פי אומדן 1953 שוכנו בהם כ־4000 תושבים. בגלל הייותה מעברת צריפים היא פונתה רק אחרי שנת 1959בגלל שהעדיפו לפנות קודם מעברות אוהלים, בדונים ופחונים.

עדויות

[maabara_testimony]

מאמרים

[maabara_posts]