ירושלים – עין כרם

שם עברי: 

שם ערבי:

קרדיט:

מעברת עין כרם

מעברת עין כרם

מעברת עין כרם – כשמה המיועד – לא נבנתה מעולם. התכנית המקורית הייתה להכשירה בשלהי 1951 על-חשבון שטח חקלאי ממערב לכפר הנטוש עין כרם, דרומית-מערבית לירושלים, ולקרוא לה על שמו. הוכנו תכניות, נתקבלו האישורים, אולם לבסוף נגנזה התכנית להקמתה עקב קידום תכנית חלופית לבניית קרייה רפואית גדולה בסמוך, היא קריית 'הדסה'. מעברת עין כרם אמורה הייתה לתת מענה לאלפי העולים שזרמו לירושלים בראשית ימי המדינה ולהקל בכך על הצפיפות הגדולה והתנאים הקשים במעברת תלפיות שכבר פעלה בדרום העיר. ביטול התכנית הביא לגידולה וביסוסה של מעברת מקור חיים שהוכשרה ממערב למעברת תלפיות ובצמוד לה. אין להתבלבל בין 'מעברת עין כרם' זו, שכאמור נותרה על הנייר, לבין כינוי זה שניתן לעתים – הן במסמכים בני-התקופה והן במחקר – לכפר עין כרם עצמו (שיושב בעולים אך לא היה מעברה במובן המקובל של המונח) או לריכוז האסבסטונים שהוכשר ממזרח לכפר
(שגם על סיווגו כמעברה חלוקות הדעות).
* העמותה מודה לד"ר אלדד ברין על הכנת תיאור זה לצורך העלאתו לאתר.

 

עדויות

[maabara_testimony]

מאמרים

[maabara_posts]