מדרך עוז – מנסי

שם עברי: 

שם ערבי:

קרדיט:

מדרך עוז

מנסי

 

מעברת מנסי  – מדרך עוז

מעברת מנסי שכנה לצד כביש צומת מגידו–חיפה, סמוך לכביש הגישה אל מושב היוגב.

המעברה הוקמה בשנת 1952, ואוכלסה על-ידי עולים מעיראק, כורדיסטאן, מרוקו ורומניה, אשר מנו במרב כ-1,500 נפש.

במעברה היו מרפאה וסניף של "טיפת חלב", שני בתי ספר, אחד ממלכתי ושני ממלכתי-דתי.

אנשי המעברה התגוררו בבדונים, והועסקו בעיקר בעבודות ייעור ביערות "הקרן הקימת לישראל" ובעבודות בחקלאות ביישובי הסביבה הקרובה.

מעברת מנסי התקיימה עד פירוקה בשנת 1966, ושטחה נכלל במושב העובדים מדרך עוז, אשר נוסד על-ידי עולים מתימן בשנת 1952.

תושביה עקרו אל עפולה, יקנעם ואל יישובים אחרים.

 

עדויות

[maabara_testimony]

מאמרים

[maabara_posts]