מעונה – תרשיחה – מעלות

שם עברי: 

שם ערבי:

קרדיט:

מעונה

תרשיחה

מעברת מעונה עירונית

צורפה לתרשיחא בשנת 1961 ואוחדה עם מעלות למעלות-תרשיחא בשנת  1963.

 

עדויות

[maabara_testimony]

מאמרים

[maabara_posts]