עזתה – נתיבות

שם עברי: 

שם ערבי:

קרדיט:

עזתה – נתיבות

מעברת עזתה –  שינתה שמה לנתיבות  בשנת   1960

נתיבות הוקמה בשנת 1956 כ מעברה בשם "עזתה ". אל היציר החדש הובאו מעולים בצפון אפריקה , שעלו לארץ בראשית  ה ה -50 . לפי התוכנית היישוב הוקם שאישרה ה ממשלה לפיה יש לפזר חלק מהאוכלוסייה העולה אל  הנגב . בשנת  1957  שונה שמה ל"נתיבות" והיא החלה לשמש מרכז אזורי ליישובי הנגב הצפון-מערבי היישובים עם יחד  שדרות , קריית גת  ו אופקים .   

קבר הבא סבא סאלי

קברו אברהם אברהם אבוחצירא, המכונה הבבא סאלי, האבא המתפל. קי נמצא נמצא נתיבות. לנה נהרו רבים לקבל את ברכת סין. נערה בגיל חמישים וחמישה עשר, יום חמישי, יום חמישי, 18 בדצמבר, יום חמישי, יום שישי, 10 ביוני, 2009 מדי שנה פוקדים את הקבר.

עדויות

[maabara_testimony]

מאמרים

[maabara_posts]