קאקון -יכון

שם עברי: 

שם ערבי:

קרדיט:

יכון

קאקון

נקראה גם "מעברת יכון" – הייתה בתחומי הכפר הערבי הנטוש קאקון. בשנת 1952 שונה שמה ליישוב "יכון" ובשנת 1964 המעברה פורקה.

עדויות

[maabara_testimony]

מאמרים

[maabara_posts]