מעברה:

עיר המפרץ (סמוך לביאליק)

ארץ מוצא:

שנת עליה:

סיבת עליה:

גיל עליה:

תאריך הראיון:

זכרונות מהמעברה:

מוזמנים לשתף