מעברה:

ארץ מוצא:

שנת עליה:

סיבת עליה:

גיל עליה:

תאריך הראיון:

זכרונות מהמעברה:

חנוכה מאחורינו גם 1951 נשארה מאחור, שימו לב לחנוכיה הפשוטה ,תושבות הנרות מספלולי הבלוט פרי האלונים, מעברת אחוזה שעל הכרמל.

שלמה פוגלמן

 

מוזמנים לשתף