מעברה:

ארץ מוצא:

עירק

שנת עליה:

סיבת עליה:

גיל עליה:

תאריך הראיון:

זכרונות מהמעברה:

עדותו של אפרים יוסף


מוזמנים לשתף