ראיון עם מרדכי רוזנס

ראיון בערוץ 10 - בני אשר יושב ראש העמותה